Wyszukaj:
Strona główna  >  segment  >  Firma  >  BHP
Stan prawny na: 2015-05-24

Brak szkoleń dla osób kierujących pracownikami w małej firmie Podczas kontroli PIP, kontrolujący inspektor zarzucił, że pracodawca w malutkiej firmie (2 pracowników) nie ma szkoleń dla osób kierujących [...]

Odpowiedzialność pracownika służby bhp za stan bhp w zakładzie Jaka jest odpowiedzialność pracownika służby bhp za bhp w zakładzie, w którym pracuje? Z tego, co czytałam w „Ateście”, wynikało, że służba [...]

Uznanie zdarzenia, jakim było poślizgnięcie się na korytarzu zakładu pracy, za wypadek w pracy Pracownik, idąc do pracy, poślizgnął się na korytarzu naszego zakładu pracy. Jego stan zdrowia w tym dniu był bardzo zmienny. Po pracy udał [...]

Aktualności

Artykuły

 • Ważność orzeczenia wydanego na podstawie starego wzoru skierowania

  W kwietniu wydaliśmy pracownikom (dwa egzemplarze) skierowania do lekarza medycyny pracy na badania profilaktyczne na podstawie starych wzorów opracowanych na potrzeby naszej placówki. Lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy na nowym druku. Czy nowe orzeczenia wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie naszych starych wzorów skierowań są ważne? Czy dotychczasowe wzory skierowania mogą być dalej stosowane? W jaki sposób, i w którym miejscu, należy określić zagrożenia, kierując obecnie pracownika tylko na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych? 

  20.05.2015
  Porady
  BHP w kadrach
  Badania lekarskie
 • Przywrócenie do pracy – termin, badania lekarskie

  Jakiemu rodzajowi profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych czy kontrolnych) podlega pracownik samorządowy przywrócony do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądu? Wyrok uprawomocni się 27.4.2015 r. Ważność badań okresowych pracownika przywróconego do pracy minęła 15.4.2015 r. Czy, jeżeli skierowanie na profilaktyczne badanie lekarskie pracownikowi samorządowemu przywróconemu na podstawie prawomocnego wyroku sądu zostanie wystawione 28.4.2015 r., będzie to jego pierwszy dzień pracy? Czy pracodawca ma prawo wskazać inny termin rozpoczęcia pracy przez pracownika przywróconego do pracy niż dzień wystawienia skierowania na badania lekarskie?

   

  20.05.2015
  Porady
  BHP w kadrach
  Badania lekarskie
 • Przeniesienie spawacza na stanowisko mistrza a badania lekarskie i szkolenie bhp

  Pracownik, który jest zatrudniony na stanowisku spawacza, 1 maja obejmie stanowisko mistrza. Pracownik wyraża na to zgodę, dlatego chcielibyśmy tę zmianę wprowadzić porozumieniem zmieniającym. Czy pracownik powinien odbyć szkolenie bhp lub instruktaż stanowiskowy i czy należy skierować go na badania lekarskie? Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku spawacza jest ważne do września 2016 r.

  14.05.2015
  Porady
  Stosunek pracy
  Modyfikacja warunków zatrudnienia

Narzędzia