Wyszukaj:
Strona główna  >  segment  >  Firma  >  BHP
Stan prawny na: 2014-10-02

Powierzanie ochrony ppoż. i ochrony środowiska służbie bhp W wielu zakładach pracy służbie bhp powierzane są obowiązki związane z ochroną ppoż., ale i również ochroną środowiska. Jak ma się to do [...]

Szacowanie ryzyka zawodowego dla całego zakresu wykonywanych czynności Opracowałem w zakładzie pracy ocenę ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy. Podczas audytu Pani audytor stwierdziła, że na końcu tej oceny [...]

Odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej za stan obiektów i terenu Rozporządzeniem z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr [...]

Aktualności

Artykuły

Narzędzia