Wyszukaj:
Strona główna  >  segment  >  Firma  >  BHP
Stan prawny na: 2014-10-31

Prywatny środek lokomocji do wykonywania zadań w pracy – na jakich zasadach? Pracownik w zakresie swoich obowiązków ma wykonywać prace w terenie, tzn. ma dokonywać lustracji i oględzin terenów zielonych, typować [...]

Wypadek stażysty – jak poprawnie kwalifikować takie zdarzenie? Czy wypadek stażysty jest wypadkiem przy pracy? Czy w związku z tym należy opracować całą dokumentacje wypadkową?

Zestawienie zmian w przepisach regulujących badania lekarskie i psychologiczne kierowców Od 20 lipca obowiązują nowe rozporządzenia regulujące zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kierowców, które [...]

Aktualności

Artykuły

 • Badania lekarskie i szkolenia bhp w związku z przejściowym wykonywaniem nowej funkcji

  Pracownik pracuje na stanowisku specjalista. Od 1 listopada 2014 r. pracodawca zamierza dodatkowo powierzyć pracownikowi pełnienie funkcji kierownika projektu. Czy w związku z powierzeniem funkcji bez zmiany stanowiska na pracodawcy ciąży obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie, stanowiskowe szkolenie bhp? 

  29.10.2014
  Porady
  BHP w kadrach
  Badania lekarskie
 • Badania profilaktyczne po urlopie rodzicielskim w związku z powrotem do pracy

  Ciężarna pracownica w okresie od 9 sierpnia 2013 r. do 7 października 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, następnie do 7 października 2014 r. na rocznym urlopie macierzyńskim. Bezpośrednio po tym okresie wykorzystuje urlop wypoczynkowy i opiekę na dziecko z art. 188 KP. Czy powinnam skierować pracownicę na badania lekarskie przed wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego i opieki czy dopiero po zakończeniu urlopu wypoczynkowego. Nadmieniam, że pracownica ma zawartą umowę na czas określony do 30 listopada 2014 r. i nie chce dalej przedłużać umowy z naszą firmą. 

  24.10.2014
  Porady
  Rodzicielstwo
  Powrót rodzica do pracy
 • Bezpieczne przechowywanie substancji łatwopalnych w magazynie

  W zakładzie mamy magazyn różnych substancji chemicznych. Niektóre z tych substancji są łatwopalne, skrajnie łatwopalne lub mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Magazyn w żaden specjalny sposób nie był dostosowywany do tego rodzaju substancji. Ilości tych substancji w jednym z magazynów to ok. 500 l, w drugim to ok. 2000 l. Jakie środki należy podjąć, aby bezpiecznie przechowywać te substancje? Czy w związku z przechowywaniem takich substancji muszę sporządzać dokument zabezpieczania przed wybuchem lub obliczyć gęstość obciążenia ogniowego? Czy taki magazyn należy w jakiś specjalny sposób oznakować? Jakie przepisy regulują powyższe kwestie?

  08.10.2014
  Porady
  Wymagania dla stanowisk pracy
  Wymagania dla rodzajów prac
  Transport i magazynowanie

Narzędzia