Wyszukaj:
Strona główna  >  segment  >  Firma  >  BHP
Stan prawny na: 2015-07-07

Zasady wykonywania pracy dorywczej przez kobiety Praca pakowaczki w firmie polega na odbiorze opakowań jednostkowych (wiader i worków), układaniu opakowań w kartonach zbiorczych, naklejaniu [...]

Udar słoneczny wypadkiem przy pracy? Pracownik w trakcie pracy poczuł się słabo, ale po chwili poczuł się lepiej i przepracował do końca zmiany. Po pracy pracownik powrócił do [...]

Obowiązek używania przydzielonej odzieży roboczej Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku pracy terapeuta, psycholog w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu powinien nosić [...]

Aktualności

Artykuły

 • Wyznaczanie dróg transportowych wewnątrz zakładu pracy obowiązkiem specjalisty bhp?

  Czy w zakładzie pracy za wyznaczenie dróg transportowych, w tym poprawne ich wytyczenie na terenie hal produkcyjnych oraz na placach przed halami, jak i poprawne oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami: PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej oraz PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania odpowiada pracownik służby bhp? Czy pracownik służby bhp powinien odpowiadać za projektowanie i wykonawstwo oznaczeń tych dróg? Dodam, że w firmie funkcjonuje Dział techniczny oraz Dział utrzymania ruchu.

  02.07.2015
  Porady
  Kwalifikacje i uprawnienia
  Kwalifikacje specjalistów bhp
 • Zatrudnienie do prowadzenia spraw związanych z ochroną ppoż.

  Zgodnie z ustawą z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jesteśmy zmuszeni do zatrudnienia pracownika posiadającego stosowne kwalifikacje do wykonywania określonych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pracownik ten będzie wykonywał wszelkie czynności związane z przepisami ppoż. w zakładzie, takie jak opracowywanie regulaminu ppoż., konserwacja i naprawa sprzętu ppoż., prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ppoż. Dotychczas te czynności wykonywała u nas osoba, który ma uprawnienia bhp,  jednak jest zatrudniona na 1/5 etatu i chce zrezygnować z zadań dotyczących ppoż. Czy nową osobę musimy zatrudnić na podstawie umowy o pracę, czy możliwa jest również umowa-zlecenie?

  23.06.2015
  Porady
  Stosunek pracy
  Nawiązanie stosunku pracy
 • Zmiana stanowiska pracownika a obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i bhp

  Spawacz ma zostać dodatkowo kierownikiem zmiany, czyli częściowo będzie pełnił stanowisko menedżerskie. Czy w związku z tym są konieczne dodatkowe badania profilaktyczne? Czy konieczne jest szkolenie bhp? Czy skierowanie w trybie art. 42 § 4 KP do innej pracy wymaga uprzedniego przeszkolenia bhp i badań profilaktycznych?

  23.06.2015
  Porady
  Stosunek pracy
  Modyfikacja warunków zatrudnienia

Narzędzia