Wyszukaj:
Strona główna  >  segment  >  Firma  >  BHP
Stan prawny na: 2014-09-22

Lista kontrolna – warunki pracy oraz pobytu uczniów w szkole Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami (czyli w [...]

Praca w warunkach podwyższonego ciśnienia Czy praca wykonywana w pomieszczeniu, gdzie występuje nadciśnienie o 30 Pa większe niż ciśnienie otoczenia, jest traktowana jako praca w [...]

Odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej za stan obiektów i terenu Rozporządzeniem z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr [...]

Aktualności

Artykuły

Narzędzia