Jeśli Twoja firma jest spółką, najprawdopodobniej obejmuje ją obowiązek wpisu do KRS - Krajowego Rejestru Sądowego. Co ważne, spółkę należy nie tylko zarejestrować, ale także aktualizować jej dane w przypadku zmian. Danych, które podlegają obowiązkowi zmiany we wpisie do KRS jest stosunkowo dużo, zależą również od tego, jakiego rodzaju spółką jest Twoja firma. Listę obowiązkowych zmian przedstawiliśmy w oddzielnym artykule, w tym tekście natomiast znajdziesz informację jak wygląda procedura wprowadzania zmian do danych firmy w KRS. Jak łatwo się domyślić, wiąże się z tym konkretna droga biurokratyczna, z którą należy się zapoznać, by nie popełnić błędu i nie tracić czasu na późniejsze poprawki.

Procedura zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Aby dokonać zmiany w danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on zostać złożony nie później niż w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia, kiedy nastąpiła zmiana, którą chcemy zgłosić.
Wniosek można złożyć zarówno osobiście, w urzędzie, jak i elektronicznie. Musi on zostać złożony na oficjalnym formularzu, czy to papierowym, czy z systemu teleinformatycznego. Dopuszczane są także wydruki lub fotokopie formularzy urzędowych. Oczywiście w tych przypadkach podpis zawarty na dokumencie musi być oryginalny. W przypadku wniosków składanych elektronicznie obowiązuje podpis elektroniczny. Musi on być bezpieczny, zweryfikowany przez odpowiedni certyfikat lub przez profil zaufany ePUAP (Platforma Usług Administracji Publicznej).

Dowiedz się więcej na stronie partnera Portalu → https://kkpr.pl/krs/

Dane do zmiany

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane muszą zostać wszystkie przedsiębiorstwa o charakterze spółek - jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, europejskie, komandytowo-akcyjne, a także europejskie zgrupowania interesów gospodarczych i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działające w Polsce. Samo zarejestrowanie w KRS to jednak nie wszystko. Ponieważ dwie główne zasady, zgodnie z którymi działa KRS to jawność i domniemanie prawdziwości wpisów, właściciel firmy jest odpowiedzialny za każdorazowe aktualizowanie danych w rejestrze, jeśli dane te ulegają zmianie.

Dane, które muszą zostać zmienione obligatoryjnie obejmują między innymi podstawowe dane spółki, takie jak nazwa, oznaczenie formy prawnej, adres, NIP, czy też strona internetowa oraz email. Ponadto, zależnie od rodzaju spółki istnieją liczne dodatkowe informacje, które należy zgłosić do KRS w przypadku zmian. Chodzi o dane dotyczące wspólników, czy partnerów spółki, kapitału, akcji, sprawozdań finansowych i wielu innych szczegółów istotnych z punktu widzenia prawa.

Formularze wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Jak już zostało wspomniane, aby zgłosić zmianę danych konieczne jest wypełnienie odpowiedniego oficjalnego formularza, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej. Musi to jednak być dokument według wzoru określonego przez przepisy rozporządzenia wydanego w tej sprawie. Ponadto nie jest to jeden wzór, w którym zmieniają się jedynie zawarte dane. Każda zmiana, którą chcemy wprowadzić wymaga osobnego formularza, jako, że każdy rodzaj informacji ma przewidziany oddzielny druk. Wszystkie istnieją w formie załączników do rozporządzenia, opatrzone konkretnymi numerami oraz oznaczone symbolami. Inny formularz będziemy więc potrzebować, jeśli zmiana dotyczy sprawozdania finansowego, inny jeśli dotyczy podstawowych informacji na temat firmy, jak nazwa, czy adres, a jeszcze inny, jeśli chcemy powiadomić o zawieszeniu działalności naszego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo oddzielne formularze obowiązują spółki komandytowe, czy akcyjne, a oddzielne na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Łącznie wzorów formularzy jest ponad trzydzieści i niełatwo się w tym wszystkim zorientować. Warto więc poświęcić nieco czasu i uważnie przyjrzeć się swojej dokumentacji, dokumentom prawnym na temat zmian we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego, a także formularzom, aby na pewno wybrać właściwy, uzupełnić go zgodnie z wymaganiami i oszczędzić sobie konieczności ponownych wizyt w urzędzie, czy poprawiania raz wypełnionych wniosków.