Niezależnie od tego, jaką formę spółki prowadzi przedsiębiorca, jest on zobowiązany do wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Główne zasady działania KRS jawność i domniemanie prawdziwości wpisów. W przypadku zmiany danych spółki jesteśmy zobowiązani zgłosić to do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co zgłaszać do KRS?

Do rejestru przedsiębiorców powinniśmy zgłosić każdorazowo zmianę adresu, członka zarządu w spółce kapitałowej, danych wspólnika, przedmiotu działalności czy umowy spółki. Wedle Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli nie dokonamy tych zmian w ustalonym terminie, sąd rejonowy ma prawo wielokrotnie ukarać nas grzywną. Jeśli grzywna nie przyniesie pożądanego przez KRS efektu, konsekwencją może być wykreślenie naszego wpisu z rejestru przedsiębiorców.

W jaki sposób załatwić sprawę?

W pierwszej kolejności musimy skompletować dokumenty - wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS, dowód zapłacenia opłaty, pełnomocnictwo procesowe, a także dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Wniosek można złożyć przez internet w formie elektronicznej lub w formie papierowej - w zależności od sposobu, w jaki zakładaliśmy spółkę. Zmiana danych w rejestrze wiąże się z pewnymi opłatami - opłata skarbowa za pełnomocnictwo to 17 złotych, a opłata za złożenie wniosku waha się w okolicach 200-250 złotych w zależności od wybranej formy złożenia. Dodatkowo konieczne będzie uiszczenie opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i ogłoszenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – 100 zł.

Urząd skarbowy również musi wiedzieć o zmianach

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do KRS ciąży na nas także obowiązek poinformowania urzędu skarbowego w przypadku, gdy zmienia się skrócona nazwa firmy, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności czy dane kontaktowe. Powinniśmy także zgłosić ewentualne zmiany innych danych dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe, a także adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. Niezbędny będzie do tego formularz NIP-8.

Terminy zgłaszania zmian

Na złożenie wniosku o zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mamy 6 dni od dnia wystąpienia zmian. Możemy tego dokonać w sądzie rejonowym odpowiednim dla siedziby spółki. Jeśli prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową i założyliśmy ją przez internet, wówczas zmiany możemy zgłosić także za pomocą systemu S24. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli spółka była zakładana w S24, a do której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej, wówczas także nie możesz skorzystać z tego rozwiązania.