Niewypłacalność kontrahenta to poważne zagrożenie dla przedsiębiorcy. Chcąc wyeliminować niekorzystny obrót spraw warto dobrze się zabezpieczyć. Jest wiele opcji, które proponują eksperci. Formami podnoszenia poziomu bezpieczeństwa transakcji są na przykład gwarancje bankowe, ubezpieczenia kontraktów, niektóre formy factoringu. Do tego dochodzi depozyt notarialny, który mimo swojej dotychczasowej niewielkiej popularności aspiruje na lidera bezpieczeństwa.

DEPOZYT NOTARIALNY

Notariusz w związku z dokonywaną w swojej kancelarii czynnością notarialną, ma prawo przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej, w celu wydania ich konkretnej osobie – o depozycie notarialnym jako zabezpieczeniu transakcji mówi art. 108 prawa o notariacie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369, dalej: p.n.). Zabezpiecza zapłatę umówionej ceny poprzez złożenie danej kwoty do „depozytu notarialnego”. Jest to bardziej sprawdzony i pewny sposób niż poddanie egzekucji z aktu notarialnego. Takia forma przyjęła się i jest bardzo popularna w prawie niemieckim, jednak w Polsce reklamowana jest z oporem przez niechęć przedsiębiorców do dodatkowych kosztów związanych z przyjęciem pieniędzy do depozytu przez notariusza.

Depozyt notarialny jest zakładany na życzenie klienta. Zkłada się go najczęściej równolegle z podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży, która reguluje kwestie pieniężne. Ustala się termin, w którym kupujący ma wpłacić pewną kowtę (całość lub część) na rachunek prowadzony przez notariusza. W sporządzonym protokole zawierają się informacje co do terminu wypłaty wpłaconych środków.

BEZPIECZEŃSTWO

Depozyt notarialny jest wykorzystywany przede wszystkim w przypadkach, gdy zakup jest finansowany w większości ze środków własnych kupującego. Jest to potwierdzenie iż klient posiada odpowiednią ilość pieniędzy, aby nam zapłacić. Pozwala to zabezpieczyć własny interes przed niewypłacalnymi kontrahentami. Protokół spisany przy zakładaniu depozytu notarialnego gwarantuje bezpieczeństwo również kupującemu poprzez możliwość zamieszczenia indywidualnych warunków. Przykładowo: kwota depozytu zostaje przelana na konto sprzedającego w chwili wpisania kupującego do księgi wieczystej jako właściciela nieruchomości.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wpłata pieniędzy do depozytu notarialnego, notariusz staje się de facto dłużnikiem osoby upoważnionej do odbioru ulokowanych w nim środków. Dla przezornych pozostaje jeszcze powiązać depozyt z rachunkiem powierniczym, o którym traktuje art. 59 prawa bankowego. Między innymi takie powiązanie sprawi, że deponowane środki u notariusza nie będą podlegać egzekucji skierowanej do notariusza.